دی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

میدانستم این روز خواهد رسید
به خودم میگفتم کاش کسی بود که پیشتر به سرم میزد و با اجبار به درس وامیداشتم؛ اما بیشتر که مینگرم بیشتر در میابم که مرز میان جبر و اختیار همین است، پای نتیجه ی همه ی تصمیمات ماندن.
گویا برای رشد کردن به اختیار نیاز است، به تصمیم، به تویی که نیستی و در یادم هستی. کاش نمیبودی و جایت خدا حرص کتاب خواندن میگذاشت، آخر نمیشود من اینهمه دور خانه ات بگردم و بدانم که دیگر نیستی، این بد است، خوب نیست، پی کسی که تو را نمیخواهد جستن...

دی که آمد آشوب بود.
من که آمدم دی بود.
وقتی که میرفتی، بهمن شد.
خدا به خیر کند آخر این زمستان را!


ãäÈÚ

مشخصات

  • منبع: http://amapt.blogfa.com/post/24
  • کلمات کلیدی: است،
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها