محبوبه ی من

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

من برای اینکه شکست بخورم، تلاش کرده ام. برای اینکه لحظه لحظه اش را امتحان بکنم و بچشم، برای اینکه زهرآگین بشود لحظاتم خودم تلاش کرده ام. خودم به خودم زهر خوراندم و گله ای از کسی ندارم.

روزها گذشت و از این تابستان سخت گذر میکردیم، روزهای سخت و شلوغی برای من بود، و تو همچنان در انتظار این بودی که "ببینی چه میشود" !
در فراز و نشیب این خیال بودم که چه می اندیشی، صبوری بسیار کردم و توکل بسیار، لیک ناگهان در میانه های شبی که برای خنداندن و دور کردنت از اضطراب صورتم را بزک کرده و لباس دلقت به تن کرده بودم، در میان خنده هاست ناگهان روی دگر گرفتی از من و بی مهابا دست بردی به جایی که نباید، گفتی هر آنچه که نشاید و کردی آنچه که نپاید.

حرفها گفتی و ستمها کردی و من از این بیرحمی مطلق قطره ای اشک نریختم، و این بارها بدتر از ریختن سیل اشک بود.

تو نمیدانی که من چگونه تو را دوست میداشتم و چگونه تو را دوست میدارم. امروز که با من بیرحمی را تمام کرده ای میفهمم که چقدر عاشقانه دوستت میداشتم.
تو را هیچگونه ای از خودت نخواسته بودم که از کلامت ناامید شوم، اما دل آدمیزاد کمی مهر میخواهد، من جز محبت برایت چیزی نگذاشته بودم. هر روز و هر لحظه که در اضطراب بودی یا در سرخوشی، هر کلامی که جاری میکردی و قلب مرا به درد می آورد، عاشقانه به جان میخریدم که مصداق عاشقی همان است که پی هر بلای تو بگویم اینهمه پریشانی بر سر پریشانی. روی تو که باشد مرا باکی نیست از این همه بی مهری.

تو در نزدیکترین فاصله ی قلبم ایستادی و با سنگ ستبری، این آسیب پذیرترین دارایی جهان یک مرد را شکستی، خرد کردی و من میخندیدم؛ التماس از چشمان من میبارید و من میخندیدم، میدانستم که بدون تو هیچم و میدانم که اینگونه ست، حتی اکنون که تصورت این است که دیگر فقط دوست معمولی باشیم هم میدانم که اینگونه نمیشود، نمیشود تو را عاشق باشم و دوست معمول بدارمت.

نامه که فرستادی خواستم که جواب ندهم، برای بازگشتنت جواب نگفتم چرا که برای غمگین نکردنت جواب گفتم. آری، چرا که نخواهمت، حتی اگر در تصوراتت کسی دیگر را بیشتر و بیشتر و بیشتر از من بخواهی. چیزی که همیشه از زبانت آرزوی شنیدن داشتم و محتاط بودی را یک شبه در حق دیگری تمام کردی و من هنوز میدانم که تمام نشده این بازی روزگار، این بازی که تو در خاطر من جاری کرده ای

من درون هر پوستی که از تنم میکنند، پوستیی دیگر دارم، من میتوانم بنشینم و تو دشنام بگویی و از این دشنام لذت ببرم. آه که این بچگی تو مرا خواهد کشت، این حس بچگانه ای که من نیز داشته ام، زمانی که بچه بودم! فکر میکردم که عاشقم و به عنصری دست نیافتنی دل باخته و از دوری اش چنان مشوش و مبهوت و مغموم بودم که حد نداشت ولی اکنون میدانم که تنها تو را عاشقم و تو تنها عنصری هستی که در این دنیا برای خودم میخواهم.

دنیا صدای قلب مرا شنیده، میدانم که پشت سر من حرفها بسیار است، میدانم که بدی بسیار کرده ام، دنیا خودش میداند که من چگونه زندگی کرده ام، خودش میداند برای خوش قول بودن چقدر تلاش کرده ام. میداند که من چگونه برای تو را خواستن تلاش میکنم، و میدانم که بازی کائنات تازه شروع شده است. چنین رفتن تو هم در کار بود و من برای به دست اوردنت دست از پا نمیکشم.

چاره ی اول که راهگشا نبود، دست بر چاره ی دیگر میزنم و برای تو را یافتن دست نمیکشم....

 

امشب از پیش من شیفته دل دور مرو
نور چشم منی، ای چشم مرا نور،مرو

دیگری از نظرم گر برود باکی نیست
تو، که معشوقی و محبوبی و منظور، مرو

خانهٔ ما چو بهشتست به رخسار تو حور
زین بهشت، ار بتوانی، مرو، ای حور، مرو

امشب از نرگس مخمور تو من مست شوم
مست مگذار مرا امشب و مخمور مرو

عاشق روی توام، خستهٔ هجرم چه کنی؟
نفسی از بر این عاشق مهجور مرو

دل رنجور مرا نیست به غیر از تو دوا
ای دوای دل ما، ار سر رنجور مرو

اوحدی چون ز وفا خاک سر کوی تو شد
سرکشی کم کن و از کوی وفا دور مرو


ãäÈÚ

مشخصات

  • منبع: http://amapt.blogfa.com/post/17
  • کلمات کلیدی: کرده ,میدانم ,دوست ,کردی ,بازی ,میداند ,برای اینکه ,تلاش کرده ,خودش میداند
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها